http://i869.photobucket.com/albums/ab255/hua77/p3HZ_6.gif 


 http://i869.photobucket.com/albums/ab255/hua77/sU1E_5.gif 


 http://i869.photobucket.com/albums/ab255/hua77/9JCc_4.gif 


 http://i869.photobucket.com/albums/ab255/hua77/9JCc_3.gif


 


貼圖教學:


*首先打開管理部落格 > 管理自訂欄位 >*自定欄位名稱:(這框裏必須打上你要的題目)


*然後把要貼的語法貼上

http://tw.myblog.yahoo.com/">< font> src=" 圖片網址"/>
*然後按儲存 > 按一下版型設定 就可以了。


 


 

 

 

 

 

 
arrow
arrow
    全站熱搜

    min 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()