close


 


                展示圖:


 


                PS:此展示圖為靜態圖實際上為動態圖ㄛ


 


 


     


 


◎ 預覽游標圖案 +下載 +顯示游標網址 ◎


1.☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/b06c1658.ani


2. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/78af9d0c.ani


3. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/7052bf9f.ani


4. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/3dd3f300.ani


5. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/5308efe9.ani


6. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/4fdedfe1.ani


7. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/39b29c59.ani


8. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/7c946176.ani


9. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/64dc6940.ani


10. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/773ddd36.ani


11. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/03cd5628.ani


12. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/45a22e00.ani


13. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/bb14b497.ani


14. ☆把滑鼠移來此處就會顯示游標☆


按此下載 http://blog.roodo.com/a3912517/3ce898c1.ani


               語法:


                              

body{cursor:url(網址-1);}


a:hover {cursor:url(網址-2);}


此圖需存在相片裡,才會顯示出來唷


 


                                                  


若引用時出現888,別緊張....按照步驟來


請先複製文章→按引用→在文章內容先打上123→打上文章標題及文章分類→在下方選擇隠藏文章→按立即發表★之後在該篇文章按編輯→將剛才複製的文章內容貼上→選擇公開文章→按立即發表就可以囉~ 


 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    min 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()